കള്ളുകുടി

'അപ്പൂപ്പന്‍ വെള്ളമടിക്കുമോ?'

'കൊച്ചുമക്കളാണ്! ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും ആരേയും ഒരു പേടിയുമില്ല. അല്ല, അതുതന്നെയാണ് നല്ലത്! അച്ഛന്‍ വീട്ടിലുള്ളപ്പോള്‍ ശ്വാസം വിടതെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്കു കൊച്ചുമക്കളുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമാണ്. എന്താടാ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംശയം?

‘അതോ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു വെള്ളമടിക്കാ‍ത്തവരാരുമില്ല്ലെന്ന്! ഞങ്ങടപ്പൂപ്പനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവര്‍ പറയുവാ ചെന്നു ചോദിച്ചു നോക്കാന്‍ . വെള്ളമടിക്കുന്നതു ചീത്തയല്ലിയോ അപ്പൂപ്പാ?

‘നമ്മള്‍ വെള്ളമടിക്കുന്നതല്ല വെള്ളം നമ്മളേ അടിക്കുന്നതാണു ചീത്ത. പട്ടണത്തു പിള്ളയാര്‍ എന്നൊരു യോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേ നമ്മുടെ നാടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലായോഗിമാരുടേയും പുരകേ കുറേ പരിഷകള്‍ നടക്കുമല്ലോ. ശിഷ്യരാണെന്നും പറഞ്ഞ്. തൊഴിലൊന്നുമില്ലാത്ത കുറേ ഉദരംഭരികള്‍. പറഞ്ഞുവിട്ടാലും പോകത്തില്ല. സുഖമല്ലേ. യോഗിക്കുകിട്ടുന്ന പരിഗണന ഇവര്‍ക്കും കിട്ടുമല്ലോ!

ഒരു ദിവസം നടന്നു ക്ഷീണിച്ച് നമ്മുടെ യോഗി ഒരു കള്ളുഷാപ്പില്‍ കയറി. ഷാപ്പുകാരന്‍ ബഹുമാനത്തോയുകൂടി സല്‍ക്കരിക്കാന്‍ ഭാവിച്ചപ്പോള്‍ ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരുപാത്രം കള്ളു നമ്മുടെ യോഗി വങ്ങിക്കുടിച്ചു.

നേതാവു കുടിച്ചാല്‍ പിന്നെ നമുക്കെന്താ! ഷാപ്പുകാരനോടു പറഞ്ഞ് ശിഷ്യഗണങ്ങളും ആവശ്യം പോലെ കുടിച്ചു. യോഗി ഇതു കണ്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല.

വീണ്ടും ഇവര്‍ നടന്നു നടന്ന് മാന്നാര്‍ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടം ഓടുരുക്കി ഉരുളിയും വാര്‍പ്പും ഒക്കെ വാര്‍ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. യോഗി ഒരു വാര്‍പ്പു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി. എന്തോ കാശു വാങ്ങിക്കാനാണെന്നു കരുതി ശിഷ്യ ഗണങ്ങളും കയറി. ഉരുളി വാര്‍ക്കാനുള്ള ദ്രാവകം തിളച്ചുമറിയുന്നു. നമ്മുടെ യോഗി അവിടെക്കിടന്ന ഒരു ചിരട്ട എടുത്ത് അതില്‍ നിന്ന് രണ്ടു ചിരട്ട കോരി ക്കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരുചിരട്ട കോരി പ്രധാന ശിഷ്യനു നീട്ടി.

‘അയ്യോ സ്വാമീ ഇതെങ്ങനാ കുടിക്കുന്നെ, മുഴുവന്‍ പൊള്ളും.’ ശിഷ്യന്‍ നിലവിളിച്ചു.
‘മുന്‍പേ കുടിച്ച കള്ളു ദഹിക്കാന്‍ ഇതു ചെല്ലണം, കുടിക്ക് ,! സ്വാമിജ്വലിച്ചു.
പിന്നെസ്വാമിയുടെ പുറകേ ശിഷ്യരെ കണ്ടവരില്ല! ഇതുപോലെ കുടിക്കാം മക്കളേ.

Comments (2)

നല്ല കഥകള്‍

പാരഗ്രാഫ്‌ തിരിച്ച്‌ എഴുതിയിരുന്നു എങ്കില്‍ വായനാസുഖം കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചേനെ

ആദി മുതല്‍ എല്ലാം ഒന്നു വായിക്കട്ടെ

This story is belonging to CHATTAMBI
SWAMI. I understood from the story that
first get awareness about the ability
one himself and act in accordance with
and do not imitate others blindly.